YOGA & FLUID VOICE DAG

 

Datum: Vrijdag 27 dec 2019, 11h15-17h15.

Inhoud: Yoga, meditatie, stemtips vanuit de Lichtenberger methode, vrije impro en klank'marathon’.
Details stem: Met respect voor je stem zal je je kunnen uitdrukken zonder restrictie. Er zal ruimte zijn om je stem te laten klinken zonder in patronen te (her)vallen. Je spreekt je grenzeloze creativiteit aan. Je zal de kans hebben dit met gelijkgezinden in groep te ervaren. Je basis wordt breder, je zal meer vertrouwen in je stem en dus jezelf ontwikkelen, ook al ben je gewoon in vaste patronen/ liedjes/ …. te zingen. Ook juist in die situaties zal je je geleidelijk aan vrijer kunnen bewegen.

Locatie: In Mechelen

Prijs: 75€. Je bent ingeschreven na storting van dit bedrag op IBAN BE97 9731 3523 8949 met vermelding van ‘Y & FV dec 2019'. Aanmelden via email aub: kattyreniers@hotmail.com