Gesprek

Heb je nood aan een gesprek om meer klaarheid te zien in je situatie, wil je via een gesprek de aangeboden technieken verkennen, een basisidee krijgen over wat de technieken voor jou kunnen betekenen, ...?

Duur, prijs en betaling

Een behandeling van 60 minuten kost 45€. Als de sessie uitloopt naar 75 minuten is de prijs 53€. Tot 90 minuten is de prijs 60€. Tussen 90 en 120 minuten: 80€. Betalen kan cash of via overschrijving. Reknr: IBAN BE97 9731 3523 8949 - BIC: ARSP BE 22 - Argenta spaarbank (ASPA)