Gesprek

Heb je nood aan een gesprek om meer klaarheid te zien in je situatie, wil je via een gesprek de aangeboden technieken verkennen, een basisidee krijgen over wat de technieken voor jou kunnen betekenen, ...?

Duur, prijs en betaling

60 minuten: 49€
75 minuten: 58€
90 minuten: 65€
110 minuten: 80€
Betalen kan cash of via overschrijving.
Reknr: IBAN BE97 9731 3523 8949 - BIC: ARSP BE 22 - Argenta spaarbank (ASPA)