REIKI - ontspanning/heling
Shiatsu & Voetreflexologie - scroll naar beneden

Over Ki

Ki is universele levenskracht. Naar de Traditionele Chinese Geneeskunde stroomt deze levenskracht door een stelsel van meridianen in het menselijk lichaam. De stroom van Ki kan sterk of zwak zijn, vloeien of geblokkeerd zitten. Kwaliteit en kwantiteit bepalen je fysieke kracht en emotionele/mentaal welzijn, of je je goed en vol levensenergie voelt, of eerder leeg met zwakkere plekken in je systeem.

De universele levenskracht reageert op gedachten en emoties. Wanneer we bewust of onbewust negatieve gedachten of emoties over onszelf aanvaarden, wordt het energieveld verstoord. Dit kan zich weerspiegelen in bvb lichamelijke klachten. 

 

Over Rei-Ki: werking en behandeling

Reiki werkt helend door te stromen doorheen de blokkades en de delen die het nodig hebben op te laden met positieve energie. Reiki verhoogt de vibratie van de trillingen in het energieveld in en rond het fysieke lichaam.

De reikimeester stemt zich af op de hoogste intelligentie (het hoogste dat is) en laat zich door het helend proces leiden. De nodige energie stroomt via zijn handen naar het meridianensysteem van de ontvanger en kan op deze manier negatieve patronen doorbreken, de juiste energie en balans brengen. De reikimeester is ingewijd volgens de traditie, daardoor kunnen zijn helende krachten met 50% toenemen, zelfs voor helers met jarenlange ervaring.

De behandeling kan voelen als een gloed die door en rondom je vloeit, ze creëert ontspanning, diepe gevoelens van vrede, veiligheid en je goed voelen. Reiki behandelt de mens (dier of plant) in zijn geheel, dit betekent het lichaam, emoties, denken en geest. De methode is simpel en natuurlijk, ze heeft haar efficiëntie bewezen in omzeggens alle gekende vormen van ziekten en creëert altijd een heilzaam effect. Bij ziekte moet er altijd samengewerkt worden met een arts.

 

Duur, prijs en betaling

60 minuten: 49€
75 minuten: 58€
90 minuten: 65€
110 minuten: 80€
Betalen kan cash of via overschrijving.
Reknr: IBAN BE97 9731 3523 8949 - BIC: ARSP BE 22 - Argenta spaarbank (ASPA)

SHIATSU & VOETREFLEXOLGIE
ontspanning/gezondheid onderhouden/ongemakken behandelen

Hoe verloopt een behandeling?

Shiatsu betekent letterlijk vingerdruk. Bij shiatsu worden vooral de duimen en handpalmen gebruikt om drukpunten van de meridianen te behandelen. In een behandeling pas ik ook regelmatig stretches toe.

Via (bvb) een hara diagnose ga ik na of je energie in je meridianen oki (in balans), jitsu (te vol) of kyo (te leeg) is. Aan de hand hiervan behandel ik je via meridianen en drukpunten om het evenwicht te herstellen. Vanuit de shiatsu geef ik ook voetreflexologie behandelingen. Via de drukpunten in/op de voeten kan je de energiebanen in het lichaam ook beïnvloeden. Je kan dus kiezen voor een shiatsu behandeling of een voetreflexologie behandeling.

Shiatsu en voetreflexologie kunnen zowel toegepast worden om onze gezondheid te onderhouden, te ontspannen als om ongemakken te behandelen.

Visie

In deze oosterse vorm van meridiaan behandeling wil men een individu begrijpen op het fysieke, emotionele, psychologische en spirituele vlak. Dit vereist een kennisbereik dat verder gaat dan louter de anatomische en fysiologische benadering van het menselijk lichaam. Als we onszelf als energetische structuur beschouwen, vertalen we deze niveaus als lagen van vibratie die een energetisch veld vormen.

Shiatsu wordt dan ook gekaderd in een stelsel van de 5 elementen (hout, vuur, aarde, metaal en water) waarbij de overeenkomstige seizoenen horen, trillingen op emotioneel vlak, fysieke structuren, manieren van voedselbereiding, enz...

Duur, prijs en betaling.

60 minuten: 49€
75 minuten: 58€
90 minuten: 65€
110 minuten: 80€
Betalen kan cash of via overschrijving.
Reknr: IBAN BE97 9731 3523 8949 - BIC: ARSP BE 22 - Argenta spaarbank (ASPA)

Bovenstaande informatie is eerder beknopt, geleidelijk aan zal deze aangevuld worden.