Contacteer ons/ contact us via

kattyreniers@aliveandflowing.com
+32 (0)496 42 93 84

Scharent 87, 3150 Haacht
BTW:0630.805.945
REK: IBAN BE97 9731 3523 8949

 ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Deelname aan de lessen gebeurt volledig op eigen risico van de deelnemer.
2. Elke deelnemer aan groeps- of individuele sessies is verplicht lichamelijke klachten onmiddellijk te melden aan Katty Reniers. Deelname is alleen mogelijk indien je gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met je huisarts.
3. De docent/ behandelaar van Alive and flowing (verder ook 'A&f' genoemd) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal, materiële schade of ongelukken in en om de ruimte waar de sessies/behandelingen gegeven worden.
4. De docent/ behandelaar van Alive and flowing is niet aansprakelijk voor lichamelijke letsels ontstaan tengevolge van het deelnemen aan de sessies of aan andere activiteiten binnen de studio/behandelruimte, of als gevolg van het verblijf in de studio/behandelruimte of op het terrein van de studio/behandelruimte.
5. Alive and flowing heeft het recht om gedurende het seizoen roosterwijzigingen door te voeren.
6. Tijdens de sessies en/of evenementen worden er soms foto's en/of filmopnames gemaakt. Dit beeldmateriaal kan door Alive and flowing gebruikt worden op haar website en Facebook-pagina. Foto's kunnen, conform de bepalingen van de nationale wetgeving voor bescherming van de privacy, uiteraard steeds op vraag verwijderd worden van onze website of Facebook-pagina. U kan hiervoor mailen naar kattyreniers@hotmail.com. Alive and flowing gebruikt in geen geval beeldmateriaal dat compromitterend kan zijn voor haar deelnemers.
7. Privacybeleid: Alive and flowing verzamelt uw persoonsgegevens - met name mailadres, voornaam en achternaam - om de nodige communicatie te kunnen voeren met haar leden inzake de dagelijkse werking, de uurroosters, de (nieuwe) activiteiten, ... van A&f.
8. Deelname aan één van de sessies (groeps- of individuele) betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.